Hướng dẫn sử dụng Automation nhận dạng khách tiềm năng và tự động gửi tin nhắn cho khách tiềm năng

#Video hướng dẫn thực hiện automation nhận dạng và nhắn tin cho khách tiềm năng: B1: Tự động nhận dạng khách hàng tiềm năng theo điều kiện tuỳ chọn ( Địa điểm, hành động…) B2: Tự động gửi tin nhắn…

Hướng dẫn sử dụng Automation nhận dạng khách tiềm năng và tự động gửi tin nhắn cho khách tiềm năng

Source

0
(0)

#Video hướng dẫn thực hiện automation nhận dạng và nhắn tin cho khách tiềm năng:

B1: Tự động nhận dạng khách hàng tiềm năng theo điều kiện tuỳ chọn ( Địa điểm, hành động…)
B2: Tự động gửi tin nhắn / email cho khách tiềm năng đã nhận dạng

0 / 5. 0