Mai Tứ Quý Canada Trổ Bông Vào Dịp Tết | Ochna Serrulata Flowering on Chinese New Year

Cây mai tứ quý của mình đã trổ bông ngay dịp tết 2019. My Ochna Serrulata plant (Mickey Mouse Plant) flowering on Chinese New Year. web tv tubes/c/DiYChat #MaiTuQuy #MickeyMousePlant #OchnaSerrulata

Mai Tứ Quý Canada Trổ Bông Vào Dịp Tết | Ochna Serrulata Flowering on Chinese New Year

Source

0
(0)

Cây mai tứ quý của mình đã trổ bông ngay dịp tết 2019.
My Ochna Serrulata plant (Mickey Mouse Plant) flowering on Chinese New Year.

#MaiTuQuy #MickeyMousePlant #OchnaSerrulata