Tấn Gạch Cho Vườn Sau Nhà | Raised Bed Garden

Hôm nay mình dọn dep sửa chữa lại khu vườn sau nhà của mình để chuẩn bị khi thời tiếc ấm sẽ trồng. Cây tấn lâu năm sẻ mục cho nên mình dùng gạch tấn lại đề dùng được lâu…

Tấn Gạch Cho Vườn Sau Nhà | Raised Bed Garden

Source

0
(0)

Hôm nay mình dọn dep sửa chữa lại khu vườn sau nhà của mình để chuẩn bị khi thời tiếc ấm sẽ trồng. Cây tấn lâu năm sẻ mục cho nên mình dùng gạch tấn lại đề dùng được lâu dài.
Replaced my raised garden bed with garden stone will last for long and not worry about rotting.
#RaisedGardenBed #VuonSauNha #CuocSongCanada

0 / 5. 0

Leave a Reply