Tesla Model 3 Autopilot in The City | Thử Xe Điện Tesla Tự Chạy Trên Đường Phố

Testing Tesla Model 3 autopilot in the city road. Hôm nay mình thử xe điện Tesla chạy trông đường thành phố, xem khác biệt chạy trên xa lộ như thế nào. #TeslaModel3Autopilot #TeslaModel3 #TeslaSelfDriving

Tesla Model 3 Autopilot in The City | Thử Xe Điện Tesla Tự Chạy Trên Đường Phố

Source

0
(0)

Testing Tesla Model 3 autopilot in the city road.
Hôm nay mình thử xe điện Tesla chạy trông đường thành phố, xem khác biệt chạy trên xa lộ như thế nào.
#TeslaModel3Autopilot #TeslaModel3 #TeslaSelfDriving

0 / 5. 0

Leave a Reply