Thu Hoạch Dâu Tây Và Kết Quả Không Còn Trái Nào | Harvesting Strawberry Hanging Baskets

Hôm nay ba cha con ra vườn thu hoạch dâu tây lần đầu tiên, nhờ trồng trong nhà kính mới được thu hoạch sớm như vầy. First harvest strawberry that I grew inside my greenhouse. #Strawberry #DauTay

Thu Hoạch Dâu Tây Và Kết Quả Không Còn Trái Nào | Harvesting Strawberry Hanging Baskets

Source

0
(0)

Hôm nay ba cha con ra vườn thu hoạch dâu tây lần đầu tiên, nhờ trồng trong nhà kính mới được thu hoạch sớm như vầy.
First harvest strawberry that I grew inside my greenhouse.
#Strawberry #DauTay

0 / 5. 0

Leave a Reply