Thu Hoạch Rau Sạch Nhà Kính | Greenhouse Spring Harvesting

Cải lên tốt quá rồi mình đi thu hoạch thôi. Hôm nay có bé ra phụ cha thu hoạch cải ăn sống đầu mùa trồng trông nhà kính. Chia sẽ cùng các bạn lợi ích của nhà kính, được trồng…

Thu Hoạch Rau Sạch Nhà Kính | Greenhouse Spring Harvesting

Source

0
(0)

Cải lên tốt quá rồi mình đi thu hoạch thôi. Hôm nay có bé ra phụ cha thu hoạch cải ăn sống đầu mùa trồng trông nhà kính. Chia sẽ cùng các bạn lợi ích của nhà kính, được trồng sớm thu hoạch sớm ăn sớm hơn.
Sharing the advantages of having a greenhouse in the backyard, early grow, early harvesting and enjoying nice and delicious fresh vegetable.
#SpringHarvesting #Greenhouse #RauSach

0 / 5. 0

Leave a Reply