Thu Hoạch Rau Sạch Trồng Trông Nhà Kính | Greenhouse Harvesting

Rau bỏ có mấy ngày mà vượt lên quá, ăn không kiệp luôn. Nhờ trồng trông nhà kính ấm áp mà rau lên rất nhanh. Hôm nay mình ra thu hoạch tiếp. Greenhouse vegetable harvesting.

Thu Hoạch Rau Sạch Trồng Trông Nhà Kính | Greenhouse Harvesting

Source

0
(0)

Rau bỏ có mấy ngày mà vượt lên quá, ăn không kiệp luôn. Nhờ trồng trông nhà kính ấm áp mà rau lên rất nhanh. Hôm nay mình ra thu hoạch tiếp.
Greenhouse vegetable harvesting.

0 / 5. 0

Leave a Reply