Thu Hoạch Rau Sạch Vườn Sau Nhà Canada | Spring Harvesting 2019 | Backyard Garden

Sau mấy tháng mùa đông lạnh, hôm nay lần đầu tiên mình ra vườn thu hoạch rau còn xót cũa năm rồi, không chăm sóc mà có rau sạch ăn quá là tuyệt vời. Harvesting left over vegetable from last…

Thu Hoạch Rau Sạch Vườn Sau Nhà Canada | Spring Harvesting 2019 | Backyard Garden

Source

0
(0)

Sau mấy tháng mùa đông lạnh, hôm nay lần đầu tiên mình ra vườn thu hoạch rau còn xót cũa năm rồi, không chăm sóc mà có rau sạch ăn quá là tuyệt vời.
Harvesting left over vegetable from last year.
#VuonSauNhaCanada #ThuHoachRauSach #BackyardGarden

0 / 5. 0

Leave a Reply