Trồng Cải Xanh Trông Nhà Kính | Ươm Hạt | Spring Gardening Canada

Hôm nay mình dạo quanh vườn bứng cải xanh tự lên đem vào nhà kính trồng và bắt đầu ươm hạt bên ngoài. Rau trồng trông nhà kính non ăn ngon hơn. Spring planting continue, growing vegetable inside greenhouse. #SpringPlanting…

Trồng Cải Xanh Trông Nhà Kính | Ươm Hạt | Spring Gardening Canada

Source

0
(0)

Hôm nay mình dạo quanh vườn bứng cải xanh tự lên đem vào nhà kính trồng và bắt đầu ươm hạt bên ngoài. Rau trồng trông nhà kính non ăn ngon hơn.
Spring planting continue, growing vegetable inside greenhouse.
#SpringPlanting #TrongCaiXanh #Greenhouse

0 / 5. 0

Leave a Reply