Trồng Chanh Dây Ở Canada | Potting Passion Plant | Cuộc Sống Canada

Lần đầu tiên trồng chanh dây ở Canada. Chanh dây này được mình ươm từ hạt, mình thử trồng thôi chưa biết là có được hay không. Canada là xứ lạnh chì có hai tháng hè ấm áp thôi thời…

Trồng Chanh Dây Ở Canada | Potting Passion Plant | Cuộc Sống Canada

Source

0
(0)

Lần đầu tiên trồng chanh dây ở Canada. Chanh dây này được mình ươm từ hạt, mình thử trồng thôi chưa biết là có được hay không. Canada là xứ lạnh chì có hai tháng hè ấm áp thôi thời gian rất ngắn cho nên mình ươm và trồng trong nhà trước khi hè đến thì sẻ đem ra

0 / 5. 0