Trồng Su Su Canada | Preparing Chayote Plant During The Winter In Canada

Cách chuẩn bị cho cây su su vào mùa đông ở Canada. Trông cây su su trước ở trong nhà cho cây lớn trước, khi trời ấm thì đem ra ngoài trồng để có thời gian cho cây kết trái…

Trồng Su Su Canada | Preparing Chayote Plant During The Winter In Canada

Source

0
(0)

Cách chuẩn bị cho cây su su vào mùa đông ở Canada. Trông cây su su trước ở trong nhà cho cây lớn trước, khi trời ấm thì đem ra ngoài trồng để có thời gian cho cây kết trái sớm tại vì Canada mùa hè rất ngắn.
#SuSu #Chayote

0 / 5. 0