Vivo V5 – Đẹp Đúng Chất, Đỉnh Selfie

Cám ơn tất cả những thành quả lao động không ngừng nghỉ của mọi người trong đoàn để hoàn thành xuất sắc. MASTER FULL VERSION x 30s. * Credit to Brand ‘Vivo V5 Agency ‘Dentsu Alpha KOL ‘Hoàng Thuỳ Linh…

Vivo V5 - Đẹp Đúng Chất, Đỉnh Selfie

Source

0
(0)

Cám ơn tất cả những thành quả lao động không ngừng nghỉ của mọi người trong đoàn để hoàn thành xuất sắc.
MASTER FULL VERSION x 30s.
* Credit to
Brand ‘Vivo V5
Agency ‘Dentsu Alpha
KOL ‘Hoàng Thuỳ Linh
Director ‘Damon
DP ‘Ben
Senior Producer ‘Lee Nguyen
1st AD ‘Andy Chang
Rental House ‘HK Film
Post House ‘The Post Bangkok

0 / 5. 0

Leave a Reply